Business Forum

– On the margins of the High-Level Commemorative Meeting dedicated to the 60th anniversary
of the Non-Aligned Movement, Belgrade, 11 – 12 October 2021 –

Venue: Belgrade Fair, Hall 2C
Time: 11 October 2021, 15:30 to 18:00

Plenary Session

Moderator: Mr. Vladimir Jelic

15:30 – 15:35Welcome address by Ms Tatjana Matic, Minister of Trade, Tourism and Telecommunication
15:35 – 15:45Serbian economy and potentials for cooperation with the countries of the Non-Aligned Movement – Mr. Mihailo Vesovic, Director, Chamber of Commerce and Industry of Serbia
15:45 – 16:00Serbia as an investment destination – Mr. Rados Gazdic, Acting Director, Development Agency of Serbia
16:00 – 16:15Serbian experience in building digital infrastructure - Data Center Kragujevac– Mr. Mihailo Jovanović, Director, Office for IT and eGovernment
16:15 – 16:30Institute for Manufacturing Banknotes and Coins, presentation – Ms. Marina Beric Saric, Director of Sales Department

16:30 – 17:00 Coffee Break

Panel

Moderator: Mr. Bojan Stanic, Chamber of Commerce and Industry of Serbia

17:00 – 18:00Reshaping logistics and global supply chains in the post-pandemic world: current situation, trends, forecasts and possible solutions to the COVID-19 crisis. Participants of the Panel:
Mr. Mike Bhaskaran, DP WORLD
Mr Branko Todorovic, MILSPED
Ms. Sofija Beloica, Institute of Virology, Vaccines and Sera “Torlak”
Mr. Veljko Mijušković, PhD, Faculty of Economics, Belgrade University

Poslovni Forum 

– на маргинама Састанка на виском нивоу посвећеном обележавању 60.годишњице
Покрета несврстаних земаља, Београд, 11. и 12.октобар 2021. године –

Место: Београдски сајам, Хала 2Ц
Време: 11. октобар 2021.године, 15:30 часова

Панел

Moдератор: Бојан Станић, ПКС

17:00 – 18:00Преобликовање логистичких и глобалних ланаца снабдевања у пост-пандемијском свету: тренутна ситуација, трендови, предвиђања и могућа решења кризе изазване ковид-19. Учесници панела:
Mr. Mike Bhaskaran, DP WORLD
Бранко Тодоровић, Милшпед
Софија Белоица, Институт Торлак
Проф. др Вељко Мијушковић, Економски факултет

16:30 – 17:00 Пауза за кафу

Пленарни део

Moderator: Mr. Vladimir Jelic

15:30 – 15:35Поздравно обраћање – Татјана Матић, министар трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
15:35 – 15:45Привреда Србије и потенцијали за сарадњу са земљама Покрета несврстаних – Михаило Весовић, директор Привредне коморе Србије
15:45 – 16:00Србија као инвестициона дестинација – Радош Газдић, в.д.директора Рaзвојне агенције Србије
16:00 – 16:15Искуство Србије у изградњи дигиталне инфраструктуре – Дата центар Крагујевац - Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу.
16:15 – 16:30Завод за израду новчаница, презентација – Марина Берић Сарић, директор Дирекције за продају ЗИН